Veleučilište u Karlovcu korisnik je bespovratnih EU sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Ulaganje u Znanost i inovacije – Prvi poziv“, referentni broj KK.01.1.1.04.
Na temelju tog Poziva dodijeljena su bespovratna sredstva za poticanje ulaganja u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije. Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3, doprinijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. Intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenog sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovom preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 20.12.2019. – 20.12.2022.
SREDSTVA PRIJAVITELJA I PARTNERA: 1.201.834,64 HRK (15 %)
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 5.962.748,77 HRK (85 %)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.213.934,01 HRK

Svrha projekta:

Kroz provedbu ovog projekta planira se detaljno istražiti postupak zrenja sira odnosno istražiti primjenu predtlaka, vakuma i modificirane atmosfere na zrenje sira. Rezultati istraživanja omogućiti će lakše rješavanje mikrobioloških problema tijekom zrenja sira i lakše održavanje higijene sira. Također, ovim projektom bi se optimirali procesni parametri za obradu sirutke primjenom membranskih procesa čime bi se otvorile nove mogućnosti iskorištenja ovog visokovrijednog nusproizvoda u mljekarskoj industriji. Obzirom na veliki broj manjih proizvođača sira koji sirutku uglavnom tretiraju kao otpad uza stočnu hranu, od izrazite važnosti bi bili rezultati optimiranja receptura za proizvodnju sokova na bazi sirutke.

Elementi projekta:

 1. Osigurati materijalne i kadrovske resurse za provedbu primijenjenih istraživanja
 2. Provesti primijenjena istraživanja na zrenju sira i sušenju sirutke
 3. Diseminirati rezultate istraživanja
 4. Osigurati transfer znanja i tehnologije gospodarstvenicima
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

Specifični ciljevi projekta:

Specifični cilj 1: Provesti znanstveno – istraživačke aktivnosti i stvoriti uvjete za komercijalizaciju znanstvenih istraživanja u području mliječnih prerađevina
Specifični cilj 2: Unaprijediti proizvodnju mliječnih prerađevina kroz prijenos znanja i tehnologije u poslovni sektor

Krajnji korisnici:

Direktni krajnji korisnici ovog projekta su proizvođači sira u Republici Hrvatskoj (6 industrijskih i 115 malih sirana) kroz transfer znanja i tehnologije u postupku zrenja sira kao i iskorištavanja sirutke.

Mjerljivi ishodi:

 1. Formiran istraživački tim od 7 osoba
 2. Provedeno uređivanje prostora na PBF-u i na VUKA-i za predmetne laboratorije
 3. Provedena nabava i nabavljena oprema za zrenje sira u VUKA-i
 4. Provedena nabava i nabavljena oprema za iskorištavanje sirutke
 5. 7 članova istraživačkog tima educirano za korištenje opreme
 6. Izrađen detaljni plan istraživanja
 7. Provedeno istraživanje na zrenju sira
 8. Primijenjena membranska filtracija u iskorištavanju sirutke
 9. Rezultati istraživanja prezentirani na minimalno 4 međunarodne konferencije
 10. Rezultati istraživanja publicirani u znanstvenim časopisima u obliku 11 članaka
 11. Rezultati istraživanja prezentirani na 5 stručnih sajmova
 12. Izrađen katalog usluga koje bi se nudile gospodarstvenicima
 13. Izrađena studija provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 14. Patentiran minimalno 1 proizvodni proces ili proizvod kao rezultat istraživanja
 15. Održane 2 prezentacije zainteresiranim poduzetnicima/proizvođačima sira
 16. Potpisano minimalno 2 sporazuma/ugovora s gospodarstvenicima

Korisnik projekta:

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Trg J.J. Strossmayera 9
47 000 Karlovac
+358 (0)47 843-500
+358 (0)47 843-503
dekanat@vuka.hr

Partner:

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 46 05 000
Fax: +385 1 48 36 083
gbabic@pbf.hr

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284, objekt C
10 000 Zagreb

Kontakt

doc. dr. sc. Marijana Blažić, koordinatorica projekta, 091/ 794 9573
Emina Grčić mag.oec., voditeljica projekta, 047/ 843 562

Novosti