U rad projektnog istraživačkog tima uključeno je 11 osoba – 6 osoba sa Veleučilišta u Karlovcu te 3 osobe sa Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta, Zagreb. U okviru projekta zaposlen je 1 mladi znanstveni istraživač na Veleučilištu u Karlovcu koji je angažiran oko organizacije i provedbe znanstveno istraživačkih aktivnosti. U okviru projekta također je novozaposlena osoba – voditelj projekta koji osigurava administrativno vođenje  i provedbu projekta.

Tko čini projektno istraživački tim projekta SIRENA?

Koordinator istraživačkog tima VUKA

Član istraživačkog tima VUKA

Član istraživačkog tima VUKA

Član istraživačkog tima VUKA

Član istraživačkog tima VUKA

Član istraživačkog tima PBF i koordinator partnera

Član istraživačkog tima PBF

Član istraživačkog tima PBF

Član istraživačkog tima VUKA

Asistent projekta

Voditeljica projekta