Uređivanje prostora na PBF-u i na VUKA-i za predmetne laboratorije

Nabavljena oprema

Edukacija članova istraživačkog tima za korištenje opreme